TERMENI ȘI CONDIȚII

Despre noi și despre site-ul www.mozaikdekor.ro

MOZAIK EVENT DECOR S.R.L. a fost înființată în anul 2019 de către asociatul unic Gáspár Anna-Maria, iar activitatea acestuia principală este asigurarea de decorațiuni pentru evenimente.

Site-ul web www.mozaikdekor.ro este o pagină comercială aflată în proprietatea și sub responsabilitatea societății MOZAIK EVENT DECOR S.R.L.,  cu sediul social în Mun. Sfântu Gheorghe, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 15, jud. Covasna, înmatriculată la Registrul Comerțului Covasna sub nr. J14/202/2019, având CIF nr. 40942970, cont bancar nr. RO80RNCB0124463221000001,  deschis la BCR, numit pe parcursul acestor termeni si condiții Mozaik Dekor sau mozaikdekor.ro.

Contact

Adresă poștală: Mun. Sfântu Gheorghe, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 15, jud. Covasna

E-mail: office@mozaikdekor.ro

Persoană de contact: Gáspár Anna-Maria,  0743 731 317.

Drepturi și obligații specifice

Accesarea și utilizarea site-ului implică acceptarea, fără limitări și calificări, a termenilor și condițiilor mai jos enumerați, de către dvs. Recomandăm citirea cu atenție a acestora.

mozaikdekor.ro garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (informare, comunicare), pe site, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice altă manieră, in scopuri comerciale sau contrare intereselor Mozaik Dekor, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Proprietatea intelectuală

Întregul conținut al site-ului www.mozaikdekor.ro (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date) sunt proprietatea intelectuală exclusivă a Mozaik Event Decor SRL și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. Pe site poate exista conținut, care nu este proprietatea noastră intelectuală, dar să avem un drept de folosință asupra acesteia.

Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa noastră de email.

În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul nostru încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un email cu drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor site-ului să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

Suspendarea accesului

mozaikdekor.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

Schimbări ale site-ului

mozaikdekor.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, mozaikdekor.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

Viața privată și datele cu caracter personal

mozaikdekor.ro respectă viața dvs. privată și datele dvs. cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi cu ocazia accesării acestui site. Toate informațiile despre protejarea datelor dvs. cu caracter personal le puteți citi în documentul ”Politica de confidențialitate” de pe site-ul nostru.

Exonerarea de răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. mozaikdekor.ro, angajații acesteia și orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din, sau în legătură cu utilizarea acestui site, sau a Conţinutului său. Mozaik Dekor nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze/altera computerul sau datele personale ale Dvs., în urma accesării sau utilizării acestui site.

Litigii

Orice litigiu apărut între Clienți și Mozaik Dekor va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată.

Mesaje comerciale nesolicitate

mozaikdekor.ro se pronunță împotriva trimiterii de mesaje comerciale nesolicitate pentru care nu are acordul explicit al utilizatorului (spam).

Modificarea prezentelor termeni si condiții

mozaikdekor.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități.

Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect acest acord va reveni instanțelor românești competente general, material și teritorial.

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată

mozaikdecor

office@mozaikdecor.ro